Wczytuję dane...
Zwrot towaru

1.   Odeślij towar na adres firmy wraz z wypełnionym poniższym formularzem.  Adres zwrotu:  Kuchcikowo, ul. Słoneczna 6A 55-040 Bielany Wrocławskie

2. Napisz do nas maila z nr przesyłki. Ważne w tytule maila podaj nr zamówienia

..............................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... ...........................zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

Nr konta do zwrotu środków:................................................................................................................... 

 

..............................

   podpis konsumenta